View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
7511/BTNMT-TCCB
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
Ngày ban hành
31/12/2020
Ngày hiệu lực
31/12/2020
Trích yếu
V/v tổ chức thi thăng hạng CDNN năm 2020 đối với viên chức chuyên ngành TN&MT của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Nội dung

V/v tổ chức thi thăng hạng CDNN năm 2020 đối với viên chức chuyên ngành TN&MT của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 Content Editor ‭[5]‬