View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
187/QĐ-BTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Ngày ban hành
29/01/2021
Ngày hiệu lực
29/01/2021
Trích yếu
Phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬