View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6387/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
20/11/2018
Ngày hiệu lực
20/11/2018
Trích yếu
Công bố báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia năm 2017
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬