View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6635/BTNMT-TĐKTTT
Người ký
Vũ Minh Sơn
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
04/12/2018
Ngày hiệu lực
04/12/2018
Trích yếu
Hướng dẫn xét khen thưởng năm 2018
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬