View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
6657/BTNMT-TCQLĐĐ
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
05/12/2018
Ngày hiệu lực
05/12/2018
Trích yếu
Chuẩn bị báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬