View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
7016/BTNMT-TCMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Công văn
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
25/12/2018
Ngày hiệu lực
25/12/2018
Trích yếu
Báo cáo công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đề xuất kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2019-2020
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬