View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3809/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
19/12/2018
Ngày hiệu lực
19/12/2018
Trích yếu
Phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TNMT
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬