View_ChiTietVanBanChiDao

CHI TIẾT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Số, ký hiệu
3873/QĐ-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ban hành
25/12/2018
Ngày hiệu lực
25/12/2018
Trích yếu
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬