View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo TCVN: 2019 Đất, đá quặng đất hiếm - xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm - phương pháp khối phố ICP - MS
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/06/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/09/2019
Trích yếu
Dự thảo TCVN: 2019 Đất, đá quặng đất hiếm - xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm - phương pháp khối phố ICP - MS
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬