View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định của Chính phủ
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/08/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
21/10/2019
Trích yếu
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬