View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/09/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/11/2019
Trích yếu
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬