View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
11/09/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
11/11/2019
Trích yếu
Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬