View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
10/09/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
10/11/2019
Trích yếu
Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬