View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
21/10/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
21/12/2019
Trích yếu
Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬