View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/10/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/12/2019
Trích yếu
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬