View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” trên phạm vi toàn quốc
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
17/03/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
17/05/2020
Trích yếu
Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” trên phạm vi toàn quốc.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬