View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
29/07/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/09/2020
Trích yếu
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬