View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
29/07/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
29/09/2020
Trích yếu
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬