View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biến
Lĩnh vực
Biển và hải đảo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
11/11/2020
Ngày kết thúc nhận phản hồi
25/11/2020
Trích yếu
Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biến
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬