View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn (dự thảo lần 1)
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/04/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/06/2019
Trích yếu
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬