View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ "Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước"
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
19/04/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
19/06/2019
Trích yếu
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ "Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước"
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬