View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
24/04/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
24/06/2019
Trích yếu
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬