View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn dự báo lũ
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
26/04/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
26/06/2019
Trích yếu
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn dự báo lũ
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬