View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/05/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/07/2019
Trích yếu
Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬