View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/06/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
30/06/2019
Trích yếu
Dự thảo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ và ngân hàng câu hỏi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬