View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo văn bản
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
22/05/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
20/07/2019
Trích yếu
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬