View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
04/06/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
04/08/2019
Trích yếu
Dự thảo Quyết định Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬