View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/06/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/08/2019
Trích yếu
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬