View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo Nghị quyết về Miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
08/06/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
08/08/2019
Trích yếu
Dự thảo Nghị quyết về Miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬