View_ChiTietVanBanDuThao

CHI TIẾT VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về các yếu tố khí tượng thủy văn - khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Tiêu chuẩn Quốc gia
File đính kèm
Tải về
Ngày bắt đầu nhận phản hồi
05/07/2019
Ngày kết thúc nhận phản hồi
05/09/2019
Trích yếu
Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về các yếu tố khí tượng thủy văn - khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo
Danh sách góp ý cho văn bản dự thảo

 Content Editor ‭[5]‬