View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
17/2012/QH13
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
File đính kèm
Ngày ký
21/06/2012
Ngày hiệu lực
01/01/2013
Trích yếu
Luật Tài nguyên nước
Nội dung