View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
27/2019/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
13/03/2019
Ngày hiệu lực
01/05/2019
Trích yếu
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Nội dung