View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
07/2019/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
05/07/2019
Ngày hiệu lực
20/08/2019
Trích yếu
Thông tư Ban hành ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
Nội dung