View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
02/VBHN-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
12/09/2019
Ngày hiệu lực
12/09/2019
Trích yếu
Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính
Nội dung