View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
08/VBHN-BTNMT
Người ký
Trần Hồng Hà
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
25/10/2019
Ngày hiệu lực
25/10/2019
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Nội dung