View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
101/2019/QH14
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Nghị quyết
File đính kèm
Ngày ký
27/11/2019
Ngày hiệu lực
27/11/2019
Trích yếu
Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Nội dung