View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
96/2019/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
19/12/2019
Ngày hiệu lực
19/12/2019
Trích yếu
Quy định về khung giá đất
Nội dung