View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
03/2020/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
13/01/2020
Ngày hiệu lực
01/03/2020
Trích yếu
Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Nội dung