View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
09/2020/QĐ-TTg
Người ký
Trịnh Đình Dũng
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
18/03/2020
Ngày hiệu lực
01/05/2020
Trích yếu
Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
Nội dung