View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
20/2018/TT-BTNMT
Người ký
Trần Quý Kiên
Lĩnh vực
Lĩnh vực tổng hợp
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
08/11/2018
Ngày hiệu lực
01/01/2019
Trích yếu
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Nội dung