View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
35/2018/TT-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
28/12/2018
Ngày hiệu lực
11/02/2019
Trích yếu
Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
Nội dung