View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
31/2018/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Tài nguyên nước
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
26/12/2018
Ngày hiệu lực
10/02/2019
Trích yếu
Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
Nội dung