View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
27/2018/TT-BTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
File đính kèm
Tải về
Ngày ký
14/12/2018
Ngày hiệu lực
01/03/2019
Trích yếu
Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Nội dung