View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
60/2010/QH12
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
File đính kèm
Ngày ký
17/11/2010
Ngày hiệu lực
01/07/2011
Trích yếu
Luật Khoáng sản
Nội dung