View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
48/2020/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
15/04/2020
Ngày hiệu lực
01/06/2020
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬