View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
01/2020/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
29/04/2020
Ngày hiệu lực
15/06/2020
Trích yếu
Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
Nội dung

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

 Content Editor ‭[5]‬