View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
02/VBHN-BTNMT
Người ký
Võ Tuấn Nhân
Lĩnh vực
Môi trường
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Ngày ký
11/05/2020
Ngày hiệu lực
11/05/2020
Trích yếu
Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬