View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
03/2020/TT- BTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
29/05/2020
Ngày hiệu lực
15/07/2020
Trích yếu
Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬