View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
04/VBHN-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
File đính kèm
Ngày ký
09/07/2020
Ngày hiệu lực
09/07/2020
Trích yếu
Về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬