View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
06/2020/TT-BTNMT
Người ký
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
31/08/2020
Ngày hiệu lực
01/03/2021
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
Nội dung

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

 Content Editor ‭[5]‬